Voor inwoners van Papendrecht, met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning, wordt voor WaST een eigen bijdrage van €… gevraagd.